För närvarande arbetar jag med två frågor, som gäller hållbara samhällen.

Det första området gäller bra äldreomsorg.

Det andra området gäller arbete med att globalt minska (ökningen av) koldioxid i atmosfären.

a) det viktigaste arbetet är att odla upp och beskoga världens öknar och torrområden.

b) ett led i det arbetet är att arbeta för att få tillgång till vätgas som energibärare, särskilt för fordon. En text på usel engelska.

Tekniker för att odla upp och beskoga världens torrområden och öknar finns redan utvecklade och utprövade i begränsade, praktiska försök. Nu krävs en förändring av människors handlingar och av de sociala strukturer, som bestämmer dessa. Det är därför det nu krävs tillämpad sociologi.

Arbetet med att odla upp och beskoga världens öknar och torrområden klarar jag inte själv. Jag behöver all hjälp jag kan få.

Hör av dig om du vill vara med! Om du tycker att detta är viktigt, men inte har möjlighet att själv hjälpa till, kan du stödja arbetet med en gåva.

Bo G Eriksson

Sveagatan 29, 413 14 Göteborg , bog@sociologicentrum.se

Exempel på tekniker:

Odla marker, som håller på eller nyss har blivit torra. Allan Savory TED https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI och svar på frågor om hur det går till https://www.youtube.com/watch?v=QxPNPXbVtfI

Svampar som underlättar ökenodling http://www.svtplay.se/video/1776130/avsnitt-3-svampar-pa-frammarsch

Täcka marken med växtavfall för att bevara vatten och befordra förna https://www.youtube.com/watch?v=sohI6vnWZmk

Permakultur för att bevara vatten och skapa mylla http://youtu.be/K1rKDXuZ8C0

Vatten ur luften för ökenodling http://akvo.org/products/akvopedia/